Bijeenkomsten in de 40-dagentijd

Op zes donderdagen in de 40-dagentijd is er om 17.30 uur in de Bornse Vermaning een korte bijeenkomst, gevolgd door een gezamenlijke vegetarische maaltijd.

De combinatie van dit aandachtig samenzijn en een gezellige maaltijd is datgene wat de deelnemers in deze bijeenkomsten waarderen.  De vrijwillige bijdragen voor de maaltijd komen ten goede aan de voedselbank. Het leiden van de bijeenkomst en voorbereiden van de maaltijd wordt verdeeld over een jaarlijks wisselend groepje deelnemers.

In de week voor Pasen is er geen bijeenkomst, want op Witte Donderdag is er traditiegetrouw een avondmaalsdienst en op de dinsdag in Enschede een oecumenische maaltijd.