Schuilkerk de Haimer

Nog altijd staat in Twekkelo (Locatie:  Haimersweg 225, 7547 RR Enschede) bij erve De Haimer de schuur waar in de 17e eeuw, en mogelijk al in de 16e eeuw, de doopsgezinden uit Enschede en omgeving bijeenkwamen in tijden van vervolging. In 2016 is het volgende  toeristisch informatieschild bij de schuur geplaatst:

In de zeventiende en mogelijk al in de zestiende eeuw kwamen de doopsgezinden van Twente samen in deze schuur op erve De Haimer. Omdat hen niet was toegestaan openbare erediensten te houden, waren zij voor hun samenkomsten aangewezen op achteraf gelegen behuizingen. In

Doopsgezinde schuilkerk in buurtschap Twekkelo bij Enschede
De Haimer in het buurtschap Twekkelo

de loop van de zeventiende eeuw kwam het tot enige versoepeling. Doopsgezinden konden toen samenkomen in steden als Enschede en Almelo. Maar later in deze eeuw moesten zij zich opnieuw terugtrekken in deze schuur. Van september 1665 tot april 1666 en van juni 1672 tot april 1674 was Enschede bezet door de troepen van de bisschop van Munster. De enig toegelaten godsdienst in die bezettingsjaren was de rooms-katholieke. Voor de doopsgezinden betekende dit dat zij hun godsdienstoefeningen in het geheim moesten houden.

Haimerfonds

Voor de restauratie van voormalige schuilkerk De Haimer is in samenwerking met de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker en de buurtvereniging Twekkelo een werkgroep gevormd, die later mogelijk wordt omgezet in een stichting.

Binnen de boekhouding van Doopsgezinde Gemeente Twente Zuid-Oost is alvast een Haimerfonds gevormd. Giften voor de restauratie kunt u overmaken op een van rekeningnummers van de Doopsgezinde gemeente met als extra notitie: Haimer.

De giften zijn aftrekbaar voor de belasting, omdat de Doopsgezinde Gemeente ANBI-erkend is.