Samenwerking en hulp in de regio

Met de Remonstrantse Gemeente Twente in Hengelo:

  • maandelijkse kerkdienst (DoRem-dienst) in de remonstrantse kerk te Hengelo, beurtelings verzorgd door Do en Rem,

Met de VVG (Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen) in de Bleekkerk in Almelo:

  • Bleeklezingen: lezingen en voordrachten op het grensvlak van kunst, geloof en maatschappij.

In Borne verzorgen we in Het Dijkhuis (verzorgings- en verpleeginrichting), ’t Dijkhuis 1, 7622 CM te Borne, per jaar drie van de zondagochtenddiensten in de kapel; deze staan ook open voor anderen dan de bewoners.

We zijn vanouds ook verbonden met de Mennonitengemeinde in Gronau, Duitsland, die ooit vanuit Enschede is gesticht.

We zijn vertegenwoordigd in de Raad van Kerken AlmeloRaad van Kerken Borne en Werkgroep Enschedese Kerken en werken mee aan oecumenische diensten in Almelo en Borne.

We hebben vertegenwoordigers in het Diaconaal Platform Enschede, dat van schuldsanering tot vluchtelingenopvang actief is op het terrein van hulp aan individuen of groepen, in overleg met de overheidsdiensten.

Financieel, bestuurlijk en met vrijwilligers steunen we het Oecumenisch City Pastoraat te Enschede, een ‘stads-huiskamer’ hartje stad, waar jaarlijks ca. 5.000 bezoekers komen voor letterlijke of figuurlijke warmte, een kop koffie of een gesprek.

Vaak gesteunde doelen in de regio

Onze kerkdiensten kennen één collecte die vrijwel altijd bestemd is voor een doel buiten de eigen  gemeenten. In de regio steunen we onder meer:

Binnen Borne werkt de Doopsgezinde gemeente Twente samen met museum Het Bussemakershuis, Stichting de Bornse Synagoge en de Grote Kerk in Cultureel Oud Borne.

Zie voor andere activiteiten ook bij Landelijk en Wereldwijd.