Doopsgezinde gemeente Oost en Zuid-Oost

De Doopsgezinde Gemeente Twente-Oost ontstond in 1971 uit een fusie van de gemeenten in Enschede en Hengelo. De diensten waren aanvankelijk beurtelings aan de Schalkburgerstraat in Hengelo en de Wooldrikshoekweg in Enschede. Het gebouw in Hengelo is in 1984 verkocht, de Hengelose diensten werden daarna in diverse gehuurde ruimtes gehouden. Later werden dat gemeenschappelijke diensten met de gemeente in Borne, in de Vermaning aan de Ennekerdijk.

Prodorem
Twente-Oost werkte in Prodorem-verband samen met de Nederlandse Protestantenbond en de Remonstranten. De maandelijkse Prodorem-diensten waren afwisselend aan de Wooldrikshoekweg en in de remonstrantse kerk in Hengelo. Het gemeenschappelijk blad heette: Taal en Teken.

Kerkgebouw aan Wooldrikshoekweg in Enschede

DoRem
Later haakte de NPB af en werd het een DoRem-samenwerking. In de Rem-kerk ging de Do-predikant voor en omgekeerd. Geleidelijk werd de samenwerking losser, elke gemeente kreeg weer zijn eigen blad; dat van Twente-Oost heette Raakvlak. Maar de DoRem-diensten bleven een vast stramien.

Meer samen met Borne en Almelo
De samenwerking in doopsgezind verband met de gemeenten in Borne en Almelo werd belangrijker. Toen ds. Thijink in 2005 met emeritaat ging, beriep Twente-Oost de al in Almelo en Borne werkende ds. Koornstra, zodat er nu voor het eerst een gezamenlijke voorganger was voor de toen nog drie Twentse gemeenten.

Door al deze vormen van samenwerking konden de kleiner wordende gemeenten met elkaar toch wekelijkse diensten handhaven, beurtelings in de doopsgezinde kerken van Almelo, Borne, en Enschede en in de remonstrantse kerk in Hengelo.

DG Twente Zuid-Oost
In 2009 fusseerden  de gemeenten Twente-Oost en Borne tot de gemeente Twente Zuid-Oost. Meer over dit samengaan staat bij de geschiedenis van Borne. Almelo bleef buiten de fusie, maar de samenwerking werd wel verder geïntensiveerd. Almelo en Twente Zuid-Oost beriepen ds. Carla Borgers als predikant.

De Vermaning in Borne

Verhuurde kerk
De bijruimtes van de kerk in Enschede waren al sinds 1975 verhuurd aan een maatschap voor fysiotherapie. Door nieuwe regels moest die over een oefenruimte beschikken. Als dat niet de kerkzaal kon zijn, zou de maatschap moeten vertrekken en de gemeente haar huurinkomsten kwijtraken.

Rijp beraad leidde ertoe dat het gebouwtje van architect Zantinge na een opknapbeurt sinds eind 2013 volledig verhuurd is. In 2020 is het pand verkocht aan de maatschap.

De Vermaning aan de Ennekerdijk in Borne, eigendom van de Stichting Bornse Vermaning, werd daarmee het hoofdonderkomen van de gemeente; daarnaast waren in Enschede enige tijd gezamenlijke diensten met de Vrije Evangelische Gemeente aan de Boddenkampstraat.