Landelijk en wereldwijd

‘Daden gaan woorden te boven’, staat op het Makkumer wandbord dat bij veel doopsgezinden te vinden is. Bijdragen aan vrede en rechtvaardigheid zien we als een belangrijke opdracht.

Onze Amnesty-werkgroep zorgt in de diensten regelmatig voor aandacht aan een actie van Amnesty International , met de bijbehorende handtekeningenlijsten en het aansteken van een extra kaarsje, omdat het beter is een licht te ontsteken dan de duisternis te vervloeken.

Via enkele leden zijn we betrokken bij de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem, die zich bekommert om de problemen in het Heilige Land en in het bijzonder van olijfboeren die door de bestaande situatie in de knel komen, zoals de lutherse Daoud Nassar (Tent of Nations ).

Ook zijn we via enkele leden betrokken bij  Enschede voor Vrede.  Vroeger werd er vaak, tegenwoordig nog bij bepaalde gelegenheden samen met anderen een stiltekring voor de vrede gevormd op een druk punt in de stad.

We steunen Enschedese organisaties van Syrische Christenen bij hun rechtstreekse hulp aan oorlogsgebieden in Syrië (Syria’s Request) en ook het werk van Dilvin Shengali voor meisjes die door miltairen zijn misbruikt en zonder hulp geen toekomst meer zouden hebben (Stichting Seve). Dilvin leerden we kennen doordat de afdrukken van de voeten waarop zij indertijd door de bergen is gevlucht, verwerkt zijn  in het kunstwerk Freulespoor dat herinnert aan twee 16e-eeuwse doopsgezinde martelaren uit onze streek..

Onze beide gemeenten zijn aangesloten bij de landelijke organisatie Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS) in Amsterdam, die tal van organen heeft voor hulp en contact, intern en extern. Via de ADS zijn we betrokken bij Doopsgezind Wereldwerk en de Community Peacemakers Teams (CPT). CPT’ers proberen spanningen in conflictgebieden te verminderen door geweldloze aanwezigheid en rustige gesprekken, en leren in geven onze omgeving mensen hoe je kunt voorkomen dat problemen escaleren. Zie bij regionaal.

Via de ADS zijn we aangesloten bij Mennonite World Conference  (MWC),de doopsgezinde wereldorganisatie. Op hun website kunt u ontdekken waar ter wereld doopsgezinden en aanverwante stromingen zitten (wederdopers, anabaptisten, Amish, Old Order Mennonites, Brethren in Christ, enz.). Om de zes jaar organiseert MWC een doopsgezind wereldcongres, het laatste was in 2015 in Pennsylvania. Elk congres wordt wel door een of meer leden van onze gemeenten bezocht.

Een belangrijk onderdeel van het MWC is de hulpverlening via het Mennonite Central Committee (MCC). Op hun website kunt u zien waar in de wereld door doopsgezinden plaatselijk hulp wordt verleend en in welke vorm.

Door het Internationaal Menno Simonscentrum in Witmarsum  is in samenwerking met de Vrije Universiteit een route ontwikkeld die vroegere en huidige doopsgezinde plaatsen in Europa met elkaar verbindt. Twee van onze leden hebben hieraan meegewerkt. Men mikt mede op mennonieten uit de rest van de wereld die hun wortels in ‘De Oude Wereld’ willen leren kennen. Het Eumen-net (Europese mennonietennetwerk) heeft een uitvoerige eigen website.

Vaak gesteunde doelen buiten de regio
Onze kerkdiensten kennen één collecte die vrijwel altijd bestemd is voor een doel buiten onze gemeenten. Landelijk en internationaal steunen we onder meer: