Maria van Beckumkring

De Maria van Beckumkring is opgericht in 1958 en bestaat dus al meer dan 50 jaar.
De naam Maria van Beckum verwijst naar een doopsgezinde martelares die ten tijde van de vervolgingen tot de brandstapel veroordeeld werd. Het vonnis werd in Twente op 13 november 1544, bij Delden, voltrokken.

De vrouwengroep is lid van de Landelijke Federatie van Doopsgezinde Zusterkringen, de LFDZ.

Terug naar het heden
De kring telt een kleine 20 leden die trouw de bijeenkomsten bezoeken.
Niet alleen doopsgezinde vrouwen zijn welkom bij de Maria van Beckumkring. Iedere vrouw die zingeving zoekt, warmte en openheid, is van harte uitgenodigd om een avond bij te wonen.

Agenda
De agenda wordt aan het begin van het seizoen bekend gemaakt.
Het programma is wisselend. We nodigen sprekers uit, vaak uit eigen kring.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • bijbel
  • mens en maatschappij
  • boekbespreking
  • interessante beroepen
  • divers: bijv. neem iets mee van huis waar je erg aan gehecht bent en vertel daar over.

Het spreekt vanzelf dat Kerstmis en Pasen een eigen plaats in het jaarprogramma hebben.

Inlichtingen bij: Martje Wouters,  0546-870406

Plaats van samenkomst:
“Mennozaal”, Jan Muldersgang 1, ingang Hagengracht, Almelo.