Gemeente met elkaar

Samen gemeente zijn  –  dat kun je op vele andere manieren dan alleen door zondags naar de kerk te gaan. Juist ook die andere mogelijkheden om elkaar te ontmoeten of samen iets te doen, geven een gevoel van verbondenheid.

De samenkomsten op de zondagochtend vormen natuurlijk wel de ruggengraat van het gemeenteleven, en ze zijn ook het logische moment voor een eerste kennismaking.


Kerkdiensten
Iedere zondag is er ergens in Twente een kerkdienst van of met doopsgezinden; de meeste zijn in Almelo of Borne in onze eigen ‘Vermaningen’ (dat is vanouds de naam van doopsgezinde kerken). Daarnaast zijn er in Hengelo diensten samen met de remonstranten.

Vrijwel iedere dienst wordt gevolgd door een gezellig samenzijn met koffie , thee en koekjes  –  ook dat vinden we een belangrijk onderdeel van samen gemeente zijn. Voor nieuwe bezoekers is het een goede manier om de sfeer te proeven.

Blad
Naast de website hebben we ook het blad ‘Draagvlak’, tien maal per jaar. Als u dat digitaal of op papier wilt ontvangen, kunt u het best contact opnemen met iemand van de kerkenraad .

Predikant
Sinds 4 september 2022 is Jolanda Valk onze voorganger.