Zakelijke gegevens

De Doopsgezinde gemeente Twente is ontstaan uit de fusie van de Gemeenten Almelo en Twente Zuid-Oost die op haar beurt is ontstaan door fusies van de vroegere gemeenten Enschede, Hengelo en Borne.

Kerken in Almelo en Borne Kerkdiensten worden onder meer gehouden in de kerken (Vermaningen noemen wij dat) in Almelo en Borne.

Kerkgebouw in Almelo De gemeente heeft een eigen kerkgebouw aan de Grotestraat 57 (voetgangersgebied!) in Almelo.

Het kerkje, dat aan ±80 personen plaats biedt, dateert uit 1684 en heeft een fraai Heilmann-Courtainorgel uit 1791, waarop geregeld bespelingen plaatsvinden.

Mennozaal Achter de kerk bevindt zich aan Jan Muldersgang 1 een zaal voor bijeenkomsten, gespreksgroepen of koffiedrinken. Er zijn diverse opstellingen mogelijk met maximaal 40 zitplaatsen en er is een kleine keuken bij. De ingang is aan de zijde van de Hagengracht.

Verhuur Het kerkgebouw is goedgekeurd als trouwlocatie.

Inlichtingen over verhuur van kerk of zaal via telefoon 0546-575730 of e-mail.

Bornse Vermaning

De Bornse Vermaning is eigendom van een gelijknamige stichting.

Dit is een eenvoudig maar sfeervol gebouw uit 1824 met een mooi Hauptorgel.

De kerkzaal heeft zitplaats voor ongeveer 80 personen en er is een beperkt keukentje.

Adres: Ennekerdijk 31, 7622 ED Borne.  locatie.

Meer informatie, ook over verhuur van de kerk kunt u krijgen bij de beheerder. De kerk beschikt over een XIXde eeuws Hauporgel, dat is aangewezen als Rijksmonument.

Coördinator is mw. I.M. ter Kuile-de Boer.

Kerkenraad De kerkenraad, handelend in opdracht van de gemeente, telt zes leden.

Voorzitter, vacant
Secretaris, de heer Sj. van der Meulen,  e-mail
Penningmeester, de heer B.A. Wouda,   e-mail
Tweede penningmeester, de heer H.W. Meier
Lid, mevrouw C. Laméris
Lid, mevrouw N.A. Nekeman

Betalingen
ING:                 NL52 INGB 0001 0065 26
ABN-AMRO:    NL42 ABNA 0590 0489 61

Beide rekeningen ten name van Doopsgezinde Gemeente, Markelo.

De gemeente is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bijdragen of giften aan de gemeente zijn dus fiscaal aftrekbaar; als ze voor de diaconie of het Haimerfonds bestemd zijn, dat graag vermelden.

Diaconiecommissie De Diaconiecommissie ondersteunt de kerkenraad op diaconaal vlak en bepaalt onder meer de collectedoelen.  e-mail 

Overige adressen De DoRem-diensten (doopsgezinden + remonstranten) vinden plaats in de Remonstrantse kerk.

Adres: Woltersweg 11 (hoek Grundellaan), 7552 DA, Hengelo(O).  locatie.

De Bleek-lezingen (in samenwerking met de V.V.G. te Almelo) vinden plaats in een zaal van de Bleekkerk, Hofstraat 1, Almelo.  locatie.