Cantorij

De cantorij ondersteunt en verlevendigt regelmatig de gemeentezang tijdens zondagse en bijzondere diensten. In het repertoire zijn tal van nieuwe liederen opgenomen en dat breiden we nog steeds uit; soms ook met een klein oratorium in de kerst- of paastijd.

De leden vinden dat enige uitbreiding (m/v) welkom is. Enthousiasme is voor ons belangrijker dan ervaring. Wij gaan ervan uit dat (bijna) iedereen kan zingen.

We repeteren één keer in de 14 dagen op donderdagavond in de Vermaning in Borne.
Informatie bij Carla Borgers, tel. 06-51079396  of c.borgers@doopsgezind.nl